Dũa 80/80 chuyên dụng dũa bột

20.000 VND

Dũa móng tay chuyên dùng cho dũa móng đắp bột, dũa phá gel độ nhám 80/80.

Sản phẩm dày, không xẹp mút ở giữa. Lõi nhựa cứng, an toàn khi sử dụng.

– Dũa bền, bén bột với nhám nhập khẩu từ Mỹ

Danh mục: